បុគ្គលិក

            នាយកដ្ឋាន  ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិ និង វិស្វកម្ម
ល.រ ឈ្មោះ ភេទ មុខងារ
ហ៊ាង វុត្ថា ប្រុស ប្រធាននាយកដ្ឋាន
រិន សុទ្ធី ប្រុស អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
គឹម សារ៉ន ប្រុស អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
កុយ រតនៈបណ្ឌិត ប្រុស អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
ហង់ សុជីវី ស្រី អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
តាន់ ធីរ៉ា ប្រុស អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
            ការិយាល័យ រដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក
គីវ សាកល ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
ឃិ សារឿន ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
សេង ផល្លី ស្រី អនុប្រធានការិយាល័យ
អ៊ឹម សុខសាលីន ស្រី មន្ត្រី
ណាត វណ្ណៈ ប្រុស មន្ត្រី
ស វិចិត្រភត្រា ប្រុស មន្ត្រី
យន់ ម៉ូលី ប្រុស មន្ត្រី
អន ខេមរិន្ទ ប្រុស មន្ត្រី
ង៉ែត ងឿន ប្រុស មន្ត្រី
១០ សុខ ស្រីពេជ្រ ស្រី មន្ត្រី
            ការិយាល័យ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឡុង ជីវិណា ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
សន សុធី ប្រុស មន្ត្រី
ថុន ឆដា ប្រុស មន្ត្រី
ស៊ុន គន្ធារី ប្រុស មន្ត្រី
លឹម សុខតៃ ប្រុស មន្ត្រី
សឿន ប៊ុនឃៀង ប្រុស មន្ត្រី
អ៊ុំ ប៊ុនធន ប្រុស មន្ត្រី
ឃឹម សុធំ ប្រុស មន្ត្រី
កែវ ទីនី ប្រុស មន្ត្រី
១០ ឈាវ សេរីរតនា ស្រី មន្ត្រី
១១ គឹម ស្រីរ័ត្ន ស្រី មន្ត្រី
            ការិយាល័យ វិស្វកម្ម
ហ៊ូ មករា ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
កែវ ធី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ព្រំ ច័ន្ទឧត្តម ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ជា វុទ្ធី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
សុខ ពណ្ណរាយ ប្រុស មន្ត្រី
ហ៊ូ សុខវណ្ណា ប្រុស មន្ត្រី
គិត ប៉ុណ្ណៈ ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ ផ្លូវថ្នល់ក្នុងវាជធានី-ខេត្ត ក្រុង និងទីប្រជុំជន
បូរី វង្សសានិត្យ ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
ឯម ប៊ុណ្ណារ៉ា ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
លៀស ធ្លក ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ស្រ៊ុន ឈន់វន ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ថោង អ៊ុំវ៉ារិន ប្រុស មន្ត្រី
ច្រៀង សោម ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ បរិស្ថាន និងប្រព័ន្ធសេវាកម្មសាធារណៈ
គង់ យូរ៉េត ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
ឆេង សុវណ្ណឌី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ចិន ដារី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
អ៊ិន ទីបូណា ប្រុស មន្ត្រី
អៀម សុខជា ស្រី មន្ត្រី
ទូច គឹមសាន ស្រី មន្ត្រី
            ការិយាល័យ ផែនការ បច្ចេកទេសប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្ចក់ និងប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់រឹង
កេត វាសនា ប្រុស ប្រធានការិយាល័យ
ហេង ភូរី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ទូច ចិត្រា ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
សុខ ប៊ួ ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ឌុក បូរ ប្រុស មន្ត្រី
ទិត សុធី ប្រុស មន្ត្រី
ជិន រតនា ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ ផែនការ បច្ចេកទេសផ្លូវថ្នល់
ផាត់ វណ្ណធី ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ហេង ធារ៉ា ប្រុស អនុប្រធានការិយាល័យ
ថៃ សុខសាន្ត ប្រុស មន្ត្រី
ហេង សីលា ប្រុស មន្ត្រី
សាន់ ដារ៉ា ប្រុស មន្ត្រី
សារ៉ាយ ពុទ្ធារ៉ា ប្រុស មន្ត្រី
អ៊ឹង គឹមហុក ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ ស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់ និងប្រព្រឹត្តកម្មកាកសំណល់រឹង
ម៉ក់ គឹមផុន ប្រុស មន្ត្រី
ហេង រតនា ប្រុស មន្ត្រី
កុយ សំរិទ្ធិវិសុទ្ធ ប្រុស មន្ត្រី
ឃុន វណ្ណា ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ បណ្តាញលូរបង្ហូរ
ឈាវ សុខឃីម ប្រុស មន្ត្រី
វង្ស រ៉ាដា ប្រុស មន្ត្រី
ណុប បញ្ញា ប្រុស មន្ត្រី
ហេង មិនា ប្រុស មន្ត្រី
            ការិយាល័យ នីតិកម្ម និងអាជីវកម្ម
ខៀវ ស៊ីតា ស្រី អនុប្រធានការិយាល័យ
ម៉ែន រដ្ឋា ប្រុស មន្ត្រី
ផេង សុវណ្ណដារ៉ារដ្ឋ ប្រុស មន្ត្រី