ចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវ និងបេក្ខភាពគម្រោងថែទាំជួសជុលស្នើឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និងក្រចេះ

ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ (រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បេសកកម្ម) មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវិស្វកម្ម បានអមដំណើរគណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការ នឹងដឹកជញ្ជួនដឹកនាំដោយ ឯ.ឧ បុង ប៊ុនហួន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវ និងបេក្ខភាពគម្រោងថែទាំជួសជុលស្នើឆ្នាំ២០១៧ នៅខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ និងក្រចេះ ។
14519753_828343390636129_43004561247592053_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*