ចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវ និងបេក្ខភាពគម្រោងថែទាំជួសជុលស្នើឆ្នាំ២០១៧ តាមបណ្តាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ (រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់បេសកកម្ម) លោកប្រធាន និងមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវិស្វកម្ម បានអមដំណើរគណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការ នឹងដឹកជញ្ជួន ដឹកនាំដោយ ឯ.ឧ បុង ប៊ុនហួន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវ និងបេក្ខភាពគម្រោងថែទាំជួសជុលស្នើឆ្នាំ២០១៧ តាមបណ្តាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប ។
14572786_832764790193989_2105038049923100584_n
14440910_832764816860653_5479125173718053119_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*