កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យសម្រេច​គម្រោងជួសជុលថែទាំហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ លោកប្រធាន និងមន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងវិស្វកម្ម បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យសម្រេច​គម្រោងជួសជុលថែទាំហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ។
14695336_846140775523057_7647614581557498473_n

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*